CTCV – Facebook Ads Basic

CTCV – Facebook Ads Basic 

Tại chương trình này, chúng tôi chỉ nhận những người mới đặt chân vào Facebook Ads.

Nội Dung :

  1. – Facebook Ads là gì ?
  2. – Free Traffic & Paid Traffic là gì ? Ưu nhược điểm của từng loại Traffic ?
  3. – Cơ chế hiển thị của Facebook
  4. – Tạo Tài Khoản & Tối ưu Fan Page từ khi chưa quảng cáo.
  5. – Tối ưu Target & Phân tách tệp khách hàng
  6. – Group & Page & Giveaway & Livestream ? Làm thế nào để hiệu quả thật sự ?
  7. – Những phương pháp để bảo vệ, bảo quản tài sản online như Page, Group, Tài khoản quảng cáo
  8. – Tìm sản phẩm ở đâu và Tìm như thế nào ?

Với chương trình này, DCgroup mong muốn được cung cấp những kiến thức ĐÚNG – ít nhất là ở thời điểm đào tạo, vì Facebook luôn luôn thay đổi.

Đào tạo tại Hanoi & Saigon.

Người đào tạo : DCGroup ( Donnie Chu & DVT )

Liên hệ đăng ký tại : m.me/dvt.mmo